Lütfen Bekleyiniz...

Tip 2 Diyabet(Şeker) Hastalığı ve Cerrahi Tedavisi

23 Mart 2020 by admin

Tip 2 Diyabet(Şeker) Hastalığı ve Cerrahi Tedavisi

Son dönemlerde gerek basılı veya gerek görsel medya üzerinde kendisine yer bulabilen şeker hastalığının ameliyatı, metabolik bir cerrahi uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Metabolik cerrahi, obeziteye bağlı tip 2 diyabet hastalığının tedavisinde başarılı sonuçlar elde edilen bir yöntem olarak ön plana çıkıyor. Tip 2 diyabet hastalarının büyük çoğunluğu fazla kilolu olarak karşımıza çıkmaktadır. Besin yolunun değiştirilmesine dayanan metabolik cerrahi, hastayı fazla kilolarından kurtarmanın yanında, faydalı hormonal değişikliklerle tip 2 diyabet rahatsızlığını da ortadan kaldırmaktadır. 

Şeker Hastalığında Cerrahi Uygulama

Obezite ve/veya metabolik cerrahide temel prensip mide hacmini küçülterek hastanın daha az yemek yemesini sağlamaktır. Aşırı kilo probleminin yanı sıra tip 2 diyabeti olan hastalarda ameliyat ile kan şekeri yüksekliği ve varsa başka metabolik rahatsızlıklarının tedavi edilmesi hedeflenmektedir. Ameliyatın başarılı sonuçlar vermesinde; hastanın yaşı, fiziksel durumu ve sağlık geçmişi büyük önem taşımaktadır. Hastaların  cerrahiye uygunluğu bariatrik ve metabolik cerrahi alanında tecrübe sahibi genel cerrahlar, endokrinoloji uzmanları ve diyetisyenlerden oluşan multidisipliner bir ekip tarafından değerlendirilmeleri büyük önem arz etmektedir. Hastanın ek hastalıkları olması durumunda bu değerlendirmeye diğer uzmanlık alanları(Göğüs hastalıkları, kardiyoloji, fizik tedavi..gibi) da dahil olabilmektedir. 

Vücut kitle indeksi 40 kg/m2 üzerinde olan “sınıf III obez” hastalar ile uygun tedaviye rağmen kan şekeri kontrol altına alınamayan vücut kitle indeksi 30.0-39.9 kg/m2 olan “sınıf II obez” hastalar, 20 yıldan daha kısa süreli şeker hastalığına sahip bireyler ve insülin C peptit düzeyi 1’in üzerinde olan Tip 2 diyabet hastaları  metabolik cerrahi uygun bir tedavi seçeneği olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca insülin de dahil olmak üzere oral ya da iğne şeklinde ilaçlarla tedaviye rağmen yüksek kan şekerleri kontrol altına alınamayan, vücut kitle indeksi 30-34.9 kg/m2 arasında olan tip 2 diyabet hastalarının tedavisinde de metabolik cerrahi uygun bir seçenek olarak düşünülmektedir. Minimal invaziv yöntemlerle yapılan bariatrik ve metabolik cerrahilerde daha kısa sürede iyileşme, kısa sürede hastanede kalış, kısa sürede sosyal ve iş yaşantısına dönüş, minimal yara izi gibi üstün estetik sonuçlar alınabilmektedir. Bariyatrik ve Metabolik cerrahi sonrasında hastalar Endokrin uzmanı, Bariyatrik ve metabolik cerrahi konusunda tecrübeli genel cerrahlar ve diyabet konusunda özel deneyime sahip beslenme uzmanlarının dahil olduğu çoklu disiplinlerdeki ekipler tarafından ideal sonuçlar alınıncaya kadar yakından izlenmelidir.

Tip 2 şeker hastalığı ameliyatı işlemleri, ülkemizde de güvenli bir şekilde uygulanmaktadır.

 

Copyright by Green Web Digital Agency 2019. All rights reserved.