Lütfen Bekleyiniz...

Tiroid Kanseri

Tiroid nodülleri toplumda yaygın olarak görülen problemdir.Tek ve sert bir nodül olması, boyun lenf bezlerinde büyüme olması ve ultrasonografik görüntülerde gözlemlenen bir takım değişikler nedeniyle tiroid kanserinden şüphelenmekgerekmektedir.Bu durumda saptanan nodülden İİAB(ince iğne aspirasyonbiopsisi) yapmak gerekmektedir. Ultrasonografi ve biyopsi en doğru kanser tanı yöntemleridir.  Ancak patolojik inceleme sonucunda tiroid kanseri tanısı kesin olarak konulabilir.

Tiroid kanseri hastada birtakım belirtiler açığa çıkarmaktadır.Boyun bölgesindeki cilt yapısının değişkenlik göstermesi, Yutma ve yutkunma sırasında güçlük çekme, Boyun ve boğaz ağrısı, Boyun bölgesinde bulanan lenf bezlerinin şişmesi, Lenf düğümleri oluşumu ile bulgu verebilir.

Tiroid kanserinin tanısında başlıca yöntem ayrıntılı bir fizik muayenedir. Fizyolojik değişimlerin değerlendirilmesinin ardından birtakım kan testleri uygulanmaktadır. Uygulanan kan testleri ile tiroid bezinin sağlıklı birşekilde çalışıp çalışmadığı tespit edilmektedir. Tiroid dokusundan örnek alınması için öncelikle nodüllerin teşhis edilmesi gerekmektedir.Bilgisayarlı tomografi, pozitron emison tomografi gibi yüksek teknolojik görüntüleme cihazları da tiroid kanserinin tanısında oldukça etkili yöntemlerdir.

Tiroid kanserinin cerrahi tedavisinde; 1-Boyun bölgesindeki lenf düğümlerinin alınması,2-Tiroid bezinin bir kısmının alınması,3-Tiroid bezinin tamamının alınması söz konusudur.

Tiroid kanseri ameliyatı yaklaşık 1-2’lik bir operasyonla genel anestezi altında gerçekleştirilmektedir. Hastalar 1-2 gün içerisinde taburcu edilmektedirler.

Taburculuk sonrası;  kontrolleri aksatılmamalı, önerilen ilaçlar uygun şekilde kullanılmalıdır. Ameliyat sonrasında 4 ila 5 gün içerisinde hasta normal yaşamına dönmektedir. Dikiş izi zamanla gözle görülmeyecek şekilde kaybolacaktır.

Copyright by Green Web Digital Agency 2019. All rights reserved.