Lütfen Bekleyiniz...

Apandisit

Apandis (appendixvermiformis) karın sağ alt kadranda, kör uç olarak sonlanan uzunluğu 6-9 cm arasında olup vücuttaki görevi tam olarak aydınlatılmamış olup bağışıklık sistemiyle ilgili bazı maddeler salgıladığı bilinmektedir. Alınması durumunda herhangi bir fonksiyon kaybı görülmemektedir. Tüm yaşlarda görülebilmesine karşın en sık 10-30 yaşlar arasında görülür.Akut apandisit, akut batının en sık sebeplerinden biridir. Apendektomi de karın içi cerrahi müdahaleler arasında en fazla yapılan müdahaledir. Akut apandisit tanısında, iyi alınan bir anamnez ile yapılacak dikkatli ve iyi bir fizik muayene oldukça önemlidir.Tanıdalabaratuar testlerinin yanısıra görüntüleme tetkikleri (ADBG, Ultrason, Bilgisayarlı tomografi, Tanısal Laparoskopi) kullanılmaktadır.

Laparoskopik girişimlerin yaygın olarak kullanılmaya başlanması, tecrübenin artması ve hastalarda minimal invazif girişimle ameliyat sonrası ağrıda azalma, erken işe dönüş ve daha iyi kozmetik sonuç gibi kazanımlar elde edilmesi, apandisit için laparoskopik yöntem ön plana çıkmıştır.  getirmiştir. Laparoskopikapendektomi genel anestezi altında yaklaşık yarım saat kadar süren, hastanede 1 gün kalmayı gerektirmektedir. Özellikle tanı güçlüğü çekilen veya beraberinde başka karın içi problemleri olan hastalarda, doğurganlık çağındaki kadın hastalarda ve obez hastalarda açık ameliyata göre daha avantajlıdır.

Copyright by Green Web Digital Agency 2019. All rights reserved.