Lütfen Bekleyiniz...

Karaciğer Kist Hidatiği

Karaciğer kist hidatikleri tedavisinde temel prensipler, hastalığa sebep olan parazitin ara konak formunun öldürülmesi ,vücuttan uzaklaştırılması, kistin yol açabileceği komplikasyonların önlenmesi boşaltılması ve sorunsuz kapanmasının sağlanmasıdır. İdeal tedavi hem hastalığın iyileştirilmesini tam olarak sağlamalı, hem de morbidite;mortalitesi minimal olmalıdır. Dezenfeksiyon amacı ile kullanılan skolosidal solüsyonların istenmeyen etkilerinin başında anaflaksi, toksisite ve sklerozankolanjit, tercihlerde rol oynayan en önemli etkenlerdir.

Hidatik hastalığın medikal, cerrahi ve perkütan tedavi olarak 3 ana tedavi yöntemi vardır.

1-Semptomatik tedavi:  Kalsifiye (ölü) kistlerde

2-Medikal tedavi :Cerrahi tedaviye uygun olmayan veya reddeden olgularda,  Cerrahi tedavi veya perkütan drenajla kombine olarak

3-Açık girişimler: Marsüpializasyon, Total kist enüklüasyonu, İntrofleksiyon, Ultracision veya Ligasure ile dikişsiz kist duvarı eksizyonu, Radyofrekansablasyon, Tüp drenajı, Omentoplasti, Transplantasyon Karaciger rezeksiyonu, Transkistikfenestrasyon, Kapitonaj, İçe drenaj: Periton boşluğuna veya G.I. sisteme, Kistektomi, Parsiyelhepatektomi

4-Videolaparaskopik tedavi: Kistektomi ve/veya drenaj

Copyright by Green Web Digital Agency 2019. All rights reserved.