Lütfen Bekleyiniz...

Obezite Cerrahisi ve Tedavisi

Obezite; Vücutta standartlardan fazla sağlığı bozacak şekilde yağ birikmesi anlamına gelir. Obezitenin hesaplanmasında bireyin boyu ve kilosu üzerinden vücut kitle indeksi hesabı kullanılır. Vücut kitle endeksi (VKİ) kilogram olarak ağırlığın, metre cinsinden boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle elde edilir. Elde edilen sonuca göre vücut kitle indeksi 30’un üzerinde ise birey obez, 40’ın üzerinde ise morbidobez olarak tanımlanır.

Obezite bir hastalık mıdır?
Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere pek çok uluslar arası örgüt obeziteyi farklı çevresel, genetik ve psikolojik sebeplerden kaynaklanan kronik ve ilerleyici bir hastalık olarak kabul etmektedir.

Obezitenin oluşmasında başlıca risk faktörleri

 • Aşırı ve yanlış beslenme alışkanlıkları
 • Genetik etmenler
 • Yaş
 • Sık aralıklarla çok düşük enerjili diyetler uygulama
 • Cinsiyet
 • Yetersiz fiziksel aktivite
 • Eğitim düzeyi
 • Psikolojik problemler(Bulumianervosa)
 • Sosyo – kültürel etmenler
 • Sigara- alkol kullanma durumu
 • Gelir durumu
 • Doğum sayısı ve doğumlar arası süre
 • Hormonal ve metabolik etmenler (Cushingsendromu, hipotiroidi, Tip2 DM)
 • Kullanılan bazı ilaçlar (antideprasanlar, antipsikotiklersteroid, antihipertansif,antidiyabetik vb. )

Obezite Neden Önemlidir ?Obez insanlarda ölüm riski, hipertansiyon, kan yağlarında yükselme (kolesterol ve trigliseritler), tip II diyabet, koroner arter hastalığı ve kalp krizi, safra kesesi taşı, osteoartrit (kireçlenme), uyku ve solunum problemleri, bazı kanserler (endometrium, meme, kolon), karaciğer yağlanması ve siroz, kısırlık riskleri artmıştır.Obezite nasıl teşhis edilir?​
Erkeklerde vücut ağırlığının %15-18’i, kadınlarda ise %20-25’ini yağ dokusu oluşturur. Bu oranın erkeklerde %25, kadınlarda ise %30’un üstüne çıkması obeziteye neden olur. Tüm dünyada “Beden Kitle İndeksi” (BKİ) denen pratik bir hesaplama yöntemi kullanılmaktadır. Bu hesaplamaya göre bir sınıflama yapılmakta ve  her grup için olası sağlık riskleri belirlenerek tedavi programlanmaktadır.

Obezite tedavi edilmezse ne olur?​

 

Metaboliksendrom:Insülin rezistansı (diyabet), dislipidemi ve hipertansiyon üçlüsüne metabolik sendrom denir. Metaboliksendrom, şeker hastalığına ve koroner arter hastalığına yol açar.

Diabetesmellitus ( şeker hastalığı)

Kalp-damar hastalıkları: Şişmanlık koroner kalp hastalığı (kalp krizi, kalp yetmezliği), hipertansiyon, derin venöztromboz (bu da pulmoneremboliye neden olur).

Karaciğer hastalıkları (Nonalkoliksteatohepatit ( karaciğer yağlanması) ve siroz): Şişmanlık, karaciğer yağlanmasına, karaciğer yağlanması hepatite, bu da karaciğer sirozuna neden olur. Nedeni bilinmeyen karaciğer sirozlarının (kriptojenik) yaklaşık %60’ının nedeni karaciğer yağlanmasıdır. Yani karaciğer yağlanması hafife alınacak bir konu değildir.

Safra kesesi taşı (kolelitiazis)

Gastroözefagealreflü

Obstrüktif uyku apnesi

Üreme sistemi hastalıkları ve kısırlık:Obezite erkeklerde testosteron seviyesinin düşmesine, kadınlarda ise polikistikoversendromuna neden olur.

Kanser:Obezite özellikle kolon ve meme kanseri riskini artırır.

Osteoartrit (Kireçlenme, Osteoarthritis):Obezite özellikle diz ve omurga eklemlerindeki kıkırdak dokunun tahrib olmasına neden olur. Bu da eklemde ağrı, şişlik ve hareket kısıklılığına neden olur.

Cilt hastalıkları: Ter ve cilt sekresyonları, kalın cilt katlantılarının arasında hapsolur, mantar ve bakteri enfeksiyonlarına yol açar. Hastanın ekşi ekşi kokmasına neden olur.

Sosyal, ekonomik ve psikolojik problemler:Obezite, ön yargılara, ayrımcılığa hatta işsizliğe neden olabilir.

Obezitenin tedavisi için kimlere ameliyat yapılmalı?

BKİ değeri > 40 kg / m² olan ya da 35 – 40 kg / m² arasında olup diyabet, hipertansiyon ve uyku apnesendromu gibi metabolik hastalıkları bulunanlarla, daha önce yaşam tarzı değişikliğini (diyet ve egzersiz) etkin bir şekilde denemiş ancak başarılı olamamış kişilerin obezitesini tedavi etmek için ameliyat düşünülebilir.

Cerrahinin avantajı nedir?
Obezite cerrahisi kısa sürede fazla miktarda kilo kaybı sağlayarak yaşam tarzında yapılan değişiklikler, diyet, egzersiz ve ilaç tedavileriyle elde edilenden çok daha olumlu, kalıcı ve etkili metabolik sonuçlar doğurmaktadır. Obezite cerrahisinin etkinliği ve güvenilirliği üzerine yapılan bilimsel araştırmalarda, morbidobez olup ameliyat edilen ve edilmeyen hastalar karşılaştırılmış ve ameliyat edilmeyenlerin hem kalp hastalıklarına bağlı hem de tüm nedenlere bağlı ölüm risklerinin, ameliyat edilenlerden çok daha yüksek olduğu görülmüştür.

Obezite ameliyatlarında başarı neye bağlıdır?
Temel prensip doğru hasta seçimi, iyi hazırlık ve başarılı sonuçtur.Cerrahi başarı öncelikle doğru hasta seçimine bağlıdır. Kararlar sadece cerrah tarafından değil, obezite tedavi ekibi tarafından verilmelidir. Ekip, endokrinoloji, psikiyatri, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, anesteziyoloji-reanimasyon, genel cerrahi ve beslenme bölümlerinin konuyla ilgilenen deneyimli uzmanlarından oluşmalıdır.

Unutulmaması gereken en önemli konu, bu ameliyatların sadece birer araç olduğu ve obeziteye bağlı gelişen hastalıkların tamamını kendi kendine tedavi edemeyeceğidir.Ameliyattan sonraki kilo verme sürecinde hasta kas kitlesini koruyup yağ dokusundan kilo verebilmek için, kendisine önerilen diyet ve egzersiz programını mutlaka uygulamalı, doktor takiplerine uzun dönemde de düzenli olarak devam etmelidir. Kaybedilen kilonun ömür boyu korunabilmesi  için ise hasta öncelikle kendisini obeziteye götüren sebeplerin farkına varmalı ve sonraki yaşam tarzını bu gizli tehlikelerden kaçınacağı şekilde  kökten değiştirmelidir.

Ameliyata hazırlık için neler yapılmalı?

Operasyondan sonra kısa ve uzun dönemdeki başarıyı etkileyen önemli faktörlerden biri de iyi hasta hazırlığıdır. Operasyondan önce, kilo alınmasına neden olan tiroid bezi hastalıkları, cushing sendromu gibi ya da obezite nedeniyle ortaya çıkan hipertansiyon, uyku apne sendromu, diyabet gibi metabolik bir rahatsızlığın olup olmadığı değerlendirilmektedir.Bunun yanında endoskopi ile midede gastrit, ülser ve reflü olup olmadığı araştırılır ve tespit edilen sorunlar medikal olarak tedavi edildikten sonra operasyon yapılır. Batın ultrasonu ile de hastanın safra kesesinde taş, çamur gibi problemlerin varlığı araştırılır. Olması halinde ise operasyon esnasında safra kesesi de alınır. 

Hazırlık, ameliyat ve hastanede yatış süresi toplam ne kadar?

Ameliyattan sonra ne sıklıkta doktor kontrolü gerekir?

İlk görüşme operasyon sonrası 10. Günde sonrasında ilk 3 ay aylık kontroller halinde sonrasında 6. Ayda ve takiben 12. Ayda, 18. Ayda, 24. Ayda kontroller sağlandıktan sonra 3. Yıldan sonra yıllık kontrollerle  takipler sağlanır.

Copyright by Green Web Digital Agency 2019. All rights reserved.