Lütfen Bekleyiniz...

Pankreas Kanseri

Pankreas kanserleri organın her bölgesinden gelişmekle birlikte en sık baş bölgesinden gelişmektedir. Yine en sık salgı yapan hücrelerden köken alırlar ve adenokanser olarak adlandırılırlar.

Pankreas kanseri, teşhisi ve tedavisi zor bir kanser olup, dünyada en ölümcül dördüncü kanser arasında sayılmaktadır. Genellikle hızlı yayılım gösteren hastalık daha çok 60 yaş sonrası görülmekte ve pankreas kanserinde erken teşhis ise hastalığın tedavisi için en önemli faktör olarak kabul edilmektedir. Pankreas kanseri erken evrede teşhis edildiğinde özellikle Whipple ameliyatı ile başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir.

Sarılık, karnın üst bölgesinde sırta da yayılabilen karın ağrısı, iştahsızlık, erken doyma hissi, hazımsızlık, tedavilere yanıt vermeyen şişkinlik ve gaz, ağız tadının bozulması, gıdalara karşı kötü kokular ve tiksinti hissetme, hHalsizlik, kilo kaybı, sebebi açıklanamamış bel ağrısı, yeni ve birden ortaya çıkan diyabet hastalığı, depresyon hali, yağlı dışkılama belirtileri arasında sayılabilir.

Pankreas kanserine neden olabilecek bazı faktörler; Sigara, Yaş, Beslenme alışkanlığı, Şişmanlık, Mesleki maruziyet, Kronik pankreatit, Şeker hastalığı(Şeker hastalığı pankreas kanserine yakalanma oranını sağlıklı bireylere göre iki kat artırır. Pankreas kanseri hastalarının %60-80’ninde şeker hastalığı gözlenmektedir).

Pankreas kanserinin teşhisinde kullanılan yöntemler ultrason, endoskopik ultrason, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme ve bazen pozitron emisyon tomografisi’dir. Kanda CA 19-9  tümör belirtecinin bakılması erken  pankreas kanserinin teşhisinde ve hastalığın  takipinde diğer güvenilir yöntemdir.

Pankreas kanseri tanısı konulduktan sonraki aşama en uygun tedaviyi planlayabilmek için hastalığın yaygınlığını saptamaktır. Tümörün çapı, etraf dokularla ilişkisi ve uzak organlara yayılımın olup olmamasına göre evreleme yapılır. Kanser hücreleri lenf yoluyla veya kan yoluyla vücuda yayılabilirler.

Evre1 hastalıkta tümör pankreas ile sınırlıdır. Evre 2 hastalıkta ise damarsal olmayan çevre dokuya tümör ilerlemiştir. Bölgesel lenf bezlerine yayılma olabilir. Evre 3 te çevre damarlarla tümör ilişkilidir. Evre 4 hastalıkta ise karaciğer, akciğer gibi uzak organlara tümör yayılmıştır.

Ameliyat, pankreas kanserinin iyileşmesinin genelde tek yoludur. Lakin kanserin vücudun tamamına yayılması durumunda ameliyat ile tedavi sonuç vermez. Ameliyat ile pankreasın belirli bir bölümü ya da tamamı çıkarılabilir. Pankreasın tamamının çıkarılmasına total pankreatektomi ismi verilir. Tümör pankreasın baş kısımında olduğunda  ‘’Whipple ameliyatı’’ , gövde ve kuyruk kısımlarında ise pankreas rezeksiyonları yapılabilir. Açık ve kapalı (laparoskopik, robotik) ameliyat teknikleri mevcuttur. İleri evre pankreas tümörlerinde Kemoterapi ve Radyoterapi gibi tedavi yöntemlerine başvurulur.

Copyright by Green Web Digital Agency 2019. All rights reserved.