Lütfen Bekleyiniz...

Dalak Hastalıkları

Dalak, karın boşluğunun sol-üst-arka köşe-sinde, diyafragmanın hemen altında yer alan yumruk büyüklüğünde bir organdır. Midenin sol-üst tarafında, sol böbreğin önünde bulunur. Trafik kazalarında en çok yaralanan ve karın içi kanamaya yol açan katı yapıdaki (solid) organdır. Dalağın boyunun 15 cm’den uzun veya ağırlığının 500 gramdan fazla olması dalak büyümesi (splenomegali) olarak kabul edilir. Dalak tek organdır. Ancak her beş kişiden birinde, çoğu dalak iç yüzüne komşu olmak üzere, birkaç cm çapında, fazladan (aksesuar) bir dalak dokusu daha bulunur. Dalağın temel işlevlerinden biri kanı süzerek bozulmuş veya ömrünü tamamlamış kan hücrelerini ayıklamak şeklindedir. Dalak bu işlemi vücuttaki tüm kanı her 20 dakikada bir süzerek yapar. Dalak ayrıca bağışıklıkla ilgili ve bazı mikroplara dirençle ilgili görevler de üstlenir.

Laparoskopiksplenektomi en çok İTP adı verilen kan hastalığının tedaviye dirençli formları için yapılmaktadır.

İTP hastalığı, Hemolitik anemi, Sferositoz, Orak hücreli anemi, Talasemi , Lenfoma, Spontan dalak rüptürü, Dalak yaralanmaları, Dalak kistleri, Dalak tümörleri, Dalak atar damarı anevrizması durumlarda dalak alınması gerekmektedir.

Copyright by Green Web Digital Agency 2019. All rights reserved.