Lütfen Bekleyiniz...BLOG

23/Mar/2020

Tüp Mide Ameliyatı Basit Bir Ameliyat mıdır?

Dengesiz ve düzensiz beslenmenin yol açtığı obezite ile mücadele yöntemlerinden biri olan tüp mide ameliyatları sayesinde birçok insan genel sağlığına kavuşmaktadır. Bu ameliyat için uygun bir deneyimli klinik ve uzmana ihtiyaç vardır.

Obezite Nedenleri

Sağlığı hem kendi ana nedeni hem de oluşturduğu yan etkilerle olumsuz etkileyen obezite;

 • Dengesiz beslenme
 • Yanlış beslenme alışkanlıkları
 • Yetersiz aktivite
 • Bazı hastalıklar
 • Genetik
 • Kullanılan ilaçların sürekliliğine bağlı gelişmektedir.

Kaç Yaşında Bu Ameliyat Yapılır?

Bu ameliyatlar 18 – 65 yaş arası ve herhangi bir kronik hastalığı olmayanlara yapılmaktadır.

Obezite ameliyatı yalnızca kilo problemlerine çözüm olmamakta obezitenin beraberinde getirdiği, karaciğer yağlanması, felç, kalp rahatsızlıkları, uyku apnesi, nefes darlığı, diyabet, tansiyon ve psikolojik hastalıklarını da ortadan kaldırmaktadır.

Basit Bir Ameliyatmıdır?

Laproskopik(kapalı) cerrahi  yöntemle yapılan bu ameliyat kısa süreli hastanede kalış, minimal ağrı düzeyi, kısa zamanda işe dönüş, kesi yerlerinde minimal bir iz ve kesi yerlerinden fıtık oluşma ihtimali olan son derecede sınırlı olmaktadır.  

Riskleri Nelerdir?

Bu ameliyat sonrası görülen komplikasyonlar;

 • Kaçak, kanama(yüzde 1 oranlarında)
 • %1 ölüm riski (oran değişse bile her ameliyatta olduğu gibi)
 • Hastanın kilo ve yaşı bu ameliyatta risk oluşturur.

Obeziteye yakalanmamak için düzenli bir yaşam ve sporu yaşam şekline dönüştürmek gerekir. 


23/Mar/2020

Tip 2 Diyabet(Şeker) Hastalığı ve Cerrahi Tedavisi

Son dönemlerde gerek basılı veya gerek görsel medya üzerinde kendisine yer bulabilen şeker hastalığının ameliyatı, metabolik bir cerrahi uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Metabolik cerrahi, obeziteye bağlı tip 2 diyabet hastalığının tedavisinde başarılı sonuçlar elde edilen bir yöntem olarak ön plana çıkıyor. Tip 2 diyabet hastalarının büyük çoğunluğu fazla kilolu olarak karşımıza çıkmaktadır. Besin yolunun değiştirilmesine dayanan metabolik cerrahi, hastayı fazla kilolarından kurtarmanın yanında, faydalı hormonal değişikliklerle tip 2 diyabet rahatsızlığını da ortadan kaldırmaktadır. 

Şeker Hastalığında Cerrahi Uygulama

Obezite ve/veya metabolik cerrahide temel prensip mide hacmini küçülterek hastanın daha az yemek yemesini sağlamaktır. Aşırı kilo probleminin yanı sıra tip 2 diyabeti olan hastalarda ameliyat ile kan şekeri yüksekliği ve varsa başka metabolik rahatsızlıklarının tedavi edilmesi hedeflenmektedir. Ameliyatın başarılı sonuçlar vermesinde; hastanın yaşı, fiziksel durumu ve sağlık geçmişi büyük önem taşımaktadır. Hastaların  cerrahiye uygunluğu bariatrik ve metabolik cerrahi alanında tecrübe sahibi genel cerrahlar, endokrinoloji uzmanları ve diyetisyenlerden oluşan multidisipliner bir ekip tarafından değerlendirilmeleri büyük önem arz etmektedir. Hastanın ek hastalıkları olması durumunda bu değerlendirmeye diğer uzmanlık alanları(Göğüs hastalıkları, kardiyoloji, fizik tedavi..gibi) da dahil olabilmektedir. 

Vücut kitle indeksi 40 kg/m2 üzerinde olan “sınıf III obez” hastalar ile uygun tedaviye rağmen kan şekeri kontrol altına alınamayan vücut kitle indeksi 30.0-39.9 kg/m2 olan “sınıf II obez” hastalar, 20 yıldan daha kısa süreli şeker hastalığına sahip bireyler ve insülin C peptit düzeyi 1’in üzerinde olan Tip 2 diyabet hastaları  metabolik cerrahi uygun bir tedavi seçeneği olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca insülin de dahil olmak üzere oral ya da iğne şeklinde ilaçlarla tedaviye rağmen yüksek kan şekerleri kontrol altına alınamayan, vücut kitle indeksi 30-34.9 kg/m2 arasında olan tip 2 diyabet hastalarının tedavisinde de metabolik cerrahi uygun bir seçenek olarak düşünülmektedir. Minimal invaziv yöntemlerle yapılan bariatrik ve metabolik cerrahilerde daha kısa sürede iyileşme, kısa sürede hastanede kalış, kısa sürede sosyal ve iş yaşantısına dönüş, minimal yara izi gibi üstün estetik sonuçlar alınabilmektedir. Bariyatrik ve Metabolik cerrahi sonrasında hastalar Endokrin uzmanı, Bariyatrik ve metabolik cerrahi konusunda tecrübeli genel cerrahlar ve diyabet konusunda özel deneyime sahip beslenme uzmanlarının dahil olduğu çoklu disiplinlerdeki ekipler tarafından ideal sonuçlar alınıncaya kadar yakından izlenmelidir.

Tip 2 şeker hastalığı ameliyatı işlemleri, ülkemizde de güvenli bir şekilde uygulanmaktadır.

 


23/Mar/2020

Obezite Cerrahisinden Sonra Kilo Alımında Tuz İsteğine Dikkat!

Obezite vücutta olması gerekenden fazla, sağlığı bozacak şekilde yağ birikiminin olması anlamına gelir. Obezite sınıflamasında bireyin boyu ve kilosu üzerinden vücut kitle indeksi alınarak hesaplaması yapılıp sınıflandırılabilmektedir. Vücut kitle endeksi ise; ağırlığın kilogram, boyun metre kare cinsinden hesaplanıp karesine bölünerek elde edilir. 

Çıkan sonuca göre 30’un üzerinde kitle indeksine sahip ise kişi  sınıf 1 obez, vücut kitle indeksi 35-40 aralığında sınıf 2 obez, kitle indeksi 40’tan fazla ise de sınıf 3 obez diğer bir deyimle morbidobez olarak tanımlanır. Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere pek çok uluslararası örgüt, obeziteyi farklı olan çevresel şartlar, genetik ve psikolojik nedenlerin sebep olduğu bir hastalık olarak kabul etmektedirler.

Obeziteyi Tetikleyen Risk faktörleri Nelerdir?

Aşırı beslenme veya dengesiz beslenme alışkanlıkları;

 • Genetik faktörler
 • Bireyin yaşı
 • Fazla uygulanan enerjisi düşük diyet programları
 • Cinsiyet faktörü
 • Fiziksel aktivitelerdeki yetersizlik
 • Bireyin Eğitim düzeyi
 • Bulumia nervosa gibi psikolojik hastalık durumu
 • Bireylerin sosyo – kültürel yapısı
 • Sigara ve alkol gibi zararlı madde kullanma alışkanlığı
 • Ekonomik durumu
 • Hormonal ve metebolik faktörler.
 • Kullanılan ilaçlar

Obezitenin Önemi

Obez kişilerde ölüm oranı, hipertansiyon, kan yağlarında yükselme, tip II diyabet, koroner arter hastalığı ve kalp krizi, safra taşları, uyku problemleri, bazı kanser türleri, siroz bunun gibi daha birçok hastalıklara yakalanma riskleri artmıştır.

Obezitede Teşhis

Erkeklerde yağ dokusu %15-18 arası kadınlarda ise %20-25 arasıdır. Bu oranın erkeklerde %25, kadınlarda ise %30’un üstüne çıkması Obezite ile karşı kaşıya gelmelerine neden olur. Bütün dünyada “Beden Kitle İndeksi” denen bir hesaplama yöntemi kullanılmaktadır. Bu hesaplamalara göre bir gruplama yapılmakta ve her grup için olası sağlık riskleri belirlenip tedavi sürecine geçilmektedir.

Obezite cerrahisinden önce tuzlu gıdalar isteyen hastaların ameliyattan sonraki iki yıl içinde kiloları tekrar geri alma, herhangi bir gıda tercihi olmayanlara göre daha çok görünmektedir. Obezite cerrahisinden sonra kilo alımında tuz isteğine hastaların çok dikkat etmesi gerekir. Onlar için büyük risk arz etmektedir.


23/Mar/2020

Obezite Cerrahisinden Sonra Deri Sarkmaları ve Baş Etme Yolları

Obezite cerrahisinden sonra kilo veriminde başarılı olup ideal kiloya ulaşanlarda merak edilen konular arasında cerrahi sonrası deri sarkmaları ve baş etme yolları gelmektedir.

Deri Sarkmasının Nedeni Nedir?

Deri sarkmasının temel olarak nedeni vücutta bulunan yağ kütlelerinin aniden yok olmasıdır. Yani yağlar aniden yok olmakta ve deri sarkmaya başlamakta. Bu nedenle kilo vermek isteyen kişiler için en uygun seçenek yavaş ve uygun bir şekilde zayıflamaları olmalıdır.

Deri Sarkması Zorlukları

Deri sarkması olan kişilerde birçok sıkıntılı durum ortaya çıkabilir. 

Bunlar genel olarak:

 • Sosyal yaşantıyı etkilen etmenler,
 • Öz güveni etkileyen etmenler,
 • Günlük aktivitelere karşı engel oluşturan etmenler olarak sıralanabilir.

Deri sarkmasının kötü görünümünün yanı sıra günlük hayatı etkileyen bu tarafları ek olarak kişisel zorluklarda  yaratabilmektedir. Bu nedenle obez kişiler, obezite cerrahisinden sonra deri sarkmaları ve baş etme yolları hakkında daha çok bilgi sahibi olmak istemektedirler.

Spor En İyi Çözüm

Spor yapmak en çok tercih edilen deri yok etme yöntemleri arasında yer almaktadır. Spor yapmak ayrıca derinin sıkılaşmasını ve daha canlı bir yapı haline gelmesini de sağlamaktadır. Spor yaparken tercih edilen belirli hareketler bölgesel olarak oldukça fazla olan deri sarkmaları üzerinde daha etkin olarak işlev görmektedir.

Deri sarkmaları genel olarak göbek, koltuk altı, gıdık ve bacak bölgelerinde yoğundur. Bisiklet sürmek, mekik çekmek, yüzmek ve plates  en uygun hareket yöntemleri arasında yer almaktadır. Tüm bunlara rağmen deri sarkmaları yaşanılan durumlarda yukarıda bashedsilen nedenlerden dolayı cerrahi yöntemler gündeme gelebilmektedir.


23/Mar/2020

 Obezite Ameliyat Öncesi Diyet (Preop Diyet) Zorunlu mu?

Obezite için büyük çaba sarf etmiş, pek çok yöntem denemiş ancak bir türlü başarılı olamamış hastalara cerrahi müdahale önerilmektedir. Obezite için cerrahi müdahale öncesi hastanın diyet yapması halen güncelliğini korumaktadır.

Bu konuda yapılan bir araştırma, ameliyata girecek hastanın ameliyat öncesi için preop diyet uygulaması gerekliliğini uzmanlar tarafından tekrar değerlendirilmesi yönündedir. Şöyle ki 475.000 obezite hastasının kayıtlarının incelendiği bir araştırmada hastalar; ameliyat öncesi kilo veremeyenler, vücut ağırlığının yüzde 15’ini verenler ve vücut ağırlığının yüzde 15’inden daha fazlasını verenler olarak üç ayrı sınıfa ayrılmıştır. 

Bu hastalar ameliyattan sonraki son 1 aylık süre için yaşadığı komlikasyonlara göre değerlendirilmiştir ve ilginç olarak her üç grubun da benzer komplikasyonlar gösterdiğine tanık olmuşlardır. Bu araştırma, ameliyat öncesi preop diyetinin pek de faydalı olamadığı yönünde bir görüşe neden olmuştur ki aksine vücut ağırlığının yüzde 15’inin fazlasını verenlerde daha az komplikasyon gözlendiğinin de altını çizmişlerdir.

Obezite Cerrahi Öncesi Uygulanan Diyetin Amacı Nedir?

Preop diyet uygulanmasını öneren hekimler buna amaç olarak;

 • Vücut yağ miktarını azaltmak
 • Vücudu ameliyata hazır hale getirmek
 • Ameliyat sonrasına yönelik beslenme düzenine hazırlık sağlamak
 • Ameliyat sonrası daha hızlı iyileşme göstermeyi sağlamak şeklinde açıklama getirmektedir.

Ameliyat Öncesi Uygulanacak Diyetin İçeriği Nasıl Olmalı?

Temel olarak protein ağırlıklı, yağ oranı düşük, az kalorili ve sıvı yoğunluklu bir diyet önerilmektedir. Bununla beraber hasta kullanıyorsa eğer sigarayı bırakmalı, alkolden uzak durmalı, hamurlu gıdalar tüketmemeli, şekerli hazır içeceklerden uzak durmalı, öğünlerini yavaş bir şekilde yemeli ve önerilen günlük kalori miktarını geçmemelidir.

Son İki Gün Beslenmesi Nasıl Olmalıdır?

Hastaların ameliyata son iki gün kala beslemesini çorba tüketerek yapması önerilmektedir. Bunu yaparken de çorba içilen kapıların küçük ölçekli olmasına dikkat edilmelidir. Ara öğünlerde ayran, süt, kefir gibi içeceklere yer verilebilir. Bu süreçte şekersiz bitki çayları tüketiminin bir zararı yoktur. 


26/Eki/2019

 

Genelde obezite hastalarının sıkça başvurduğu bir yöntemdir. Tüp mide nedir denildiğinde ise, midenin büyük bir bölümünün çıkarılması işlemidir. Midenin geri kalan kısmında yemek yeme kısıtlı olduğu için kişi kolayca kilo vermektedir. Bu yöntem tamamen cerrahi bir yöntem olup kapalı ameliyat olarak adlandırdığımız laparoskopik yöntemle gerçekleştirilmektedir.

Kimler Tüp Mide Ameliyatı Olabilir?

Tüp mide ameliyatı özellikle son yıllarda en çok tercih edilen kilo verme ameliyatları arasında yerini almış etkin ve kalıcı anlanmada kilo vermeyi sağlayan güvenli bir yöntemdir. Vücut kitle indeksi değeri > 40 kg / m² olan ya da 35 – 40 kg / m² arasında olup diyabet, hipertansiyon ve uyku apne sendromu gibi metabolik hastalıkları bulunanlarla, daha önce yaşam tarzı değişikliğini (diyet ve egzersiz) etkin bir şekilde denemiş ancak başarılı olamamış kişilerin obezitesini tedavi etmek için tüp mide ameliyatı düşünülebilir.

Tüp Mide Ameliyatı Nasıl Yapılır

Günümüzde gelişen teknoloji ile yapılan ameliyatların birçoğu minimal –invaziv yöntemlerle laparoskopik(kapalı) teknik kullanılmaktadır. Yani ameliyat daha kolay ve kısa sürede, kapalı yöntemle yapılmaktadır. Tüp mide ameliyatlarında da bu yöntem kullanılmaktadır. Kişinin midesinin yüzde seksenlik bir kısmı  ameliyatla alınır… Böylece midenin geri kalan kısmı sağlıklı bir şekilde görevini yürütmeye devam eder.

Ameliyat Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ameliyat sonrası 1 aylık süreç oldukça önemlidir. 2-3 haftalık süreçte sıvı gıdalarla beslenmesi gerekmektedir. Sonraki aşamada püre edilmiş gıdalar ve sonrasında protein ağırlıklı katı gıdalar ile zayıflama sürecini devam ettirmelidir. Katı ve sıvı gıda alımına dikkat etmelidir. Tüm bunların yanında fiziksel aktiviteyide ekleyerek doktor kontrolünde bu süreci kalıcı hale getirmelidir.

Tüp Mide Ameliyatının Avantajları

Tüp mide ameliyatı ile kalıcı ve etkili metabolik sonuçlar elde edilmektedir. Kişinin bu süreçte sabırlı olması gerekir. Kilo verdikçe kişinin yaşam kalitesi artacaktır. Kiloya bağlı yandaş hastalıklar ortadan kalkacaktır. Kişinin ruh ve beden sağlığı yerine gelecektir. Kişi kendisini daha dinamik ve özgüvenli hissedecektir.


26/Eki/2019

 

Profosör Doktor Özgür Kemik başkanlığında obezite ile mücadele kapsamında obezite sorunu yaşayan hastalara sağlık hizmeti vermekteyiz. Uzun yıllardan beri başarılı bir şekilde hizmetlerini sunan kliniğimiz uzman ekip ve ekipmanı ile 7/24 hizmet vermeye devam ediyor. Obezite konusuna özellikle önem veren Kliniğimiz internette yer alan Ozgurkemik.com.tr sitesi ile de obezite alanında farkındalık yaratmaktadır.

Nedir Bu Obezite

Kısaca aşırı şişmanlık anlamına gelen obezite sağlıksız beslenme ve hareketsizlik ile ortaya çıkmakta ve pek çok hastalığa neden olmaktadır. 

Bu hastalıklar;

 • Yaşam kalitesini sıfırlama
 • Tansiyon
 • Kalp şikayetleri
 • Damar tıkanıklıkları
 • Diabet
 • Mide rahatsızlıkları
 • Psikolojik sorunlar gibi olumsuz hastalıklara davetiye çıkarıyor.

 

Mide Botoxu Çözüm

Kliniğimizden hastaların özellikle bilgi almak istedikleri konu obezite tedavisinde mide botoxunun yeri nedir sorusu almakta ve bu soruya cevap, kliniğimizde daha önce mide botoxu uygulanan hastaların yeni bir yaşama adım atmalarının hikayeleri eşliğinde tarafımızca hastalar bilgilendiriliyor

Mide botoxu kliniğimiz tarafından yapılmakta ve %90 ların üzerinde  olumlu sonuç alınmaktadır. Mide botoxu ile 4-6 aylık süreçte ideal kilolarına kavuşmaktalar. Obezite sorunu yaşayan her hastaya mide botoxu kliniğimizde rahatlıkla uygulanmaktadır. Obezitede mide botoxu uygulaması kliniğimizde yapıldığında bir seansta olumlu sonuç alınır. Kliniğimizde mide botoxu uyguladığımız hastalara beslenme ve spor yapmaları konusunda detaylı bilgiler verilir.

Kliniğimizde botox uygulaması öncesi hastanın  obezite hikayesi ve varsa başka hastalıkları özenle incelenmekte ve ekip, teçhizat, hijyen kuralları ve yasal kurallar çerçevesinde botox uygulaması gerçekleştirilmektedir. Mide botoxu ile ilgili tüm bilgilere kliniğimizin internet adresinden ulaşabilirsiniz.


26/Eki/2019

 

Obezite çağın  hastalığı durumunda olup; Obeziteye bağlı gelişen diğer hastalıkları önlemek için mücadele kapsamında  önemi her platformda anlatılmaktadır. 

Mide balonu cerrahi için uygun olmayan hastalarda, ameliyat riski yüksek kilolu hastalarda, ameliyat çekincesi olan kilolu kişiler, hızlı kilo kaybı gerekiren acil durumlar, geçici şişmanlık tedavisi gerektiren durumlar,yüksek kilolarda(vücut kitle endeksi 50 nin üzerinde ) süper obez olarak adlandırılan bireylerde ameliyatın riskini azaltmak için ameliyat sürecine hazırlama amaçlı olarak uygulanılan cerrahi dışı yöntemlerin başında gelen etkin, güvenilir ve bazı önemli kuruluşlarca onaylanmış  kilo verdirme yöntemidir.

 

Mide Balonu endoskopik olarak uygulanan 15-20 dakika süren bir işlemdir. Mide içinde 6-1 yıl kalır.6 ay 1 yıl  içinde kilolu kişinin %20-25 civarında kilo kaybetmesini sağlar. Geri alındıktan sonra, yumuşak bir diyet programı ile bir yıl boyunca kayıp kiloların korunmasını sağlar. Uyum tedavinin başarılı olması bakımından önemli bir koşuldur.


26/Eki/2019

Son dönemlerde yanlış beslenme ve hareketsiz yaşam tarzının getirdiği bir sorun olan obezite, artık çağımızın hastalığı olmuştur. Özellikle kadınlarda erkeklerden daha fazla görülen obezite Dünya Sağlık Örgütü tarafından hastalık kategorisine alınmıştır. Vücutta fazla yağ birikmesi ile ortaya çıkan hastalıkta pek çok farklı tedavi yöntemleri uygulanır. Bunlar arasında medikal tedavi ve cerrahi tedavi yöntemleri yer alır. 

Obezitenin Nedenleri Nelerdir?

Vücut kitle indeksi 30’un üzerinde ise birey obez, 40’ın üzerinde ise morbid obez olarak tanımlanır. Obezitenin oluşmasında başlıca risk faktörleri;

 

 • Aşırı ve yanlış beslenme alışkanlıkları
 • Genetik etmenler
 • Yaş
 • Sık aralıklarla çok düşük enerjili diyetler uygulama
 • Cinsiyet
 • Yetersiz fiziksel aktivite
 • Eğitim düzeyi
 • Psikolojik problemler(Bulumia nervosa)
 • Sosyo – kültürel etmenler
 • Sigara- alkol kullanma durumu
 • Gelir durumu
 • Doğum sayısı ve doğumlar arası süre
 • Hormonal ve metabolik etmenler (Cushing sendromu, hipotiroidi, Tip2 DM)
 • Kullanılan bazı ilaçlar (antideprasanlar, antipsikotikler steroid, antihipertansif,antidiyabetik vb. )

 

Obezitenin tedavisi

Obezitenin tedavisini kısaca 2 ye ayırabiliriz. Bunlardan ilki cerrahi dışı yöntemler olarak mide botoxu ve mide balonu’dur. Her iki yöntemde endoskopik olarak kısa süreli sedasyon anestezi ile uygulanılıp hastanede yatış gerektirmeyen yöntemlerdir. İkinci grupta ise cerrahi yöntemler yer almaktadır. Bunları kendi içinde kısıtlayıcı yöntemler: Bu grubun içinde en çok uygulanılan tüp mide ameliyatı yer almaktadır. Diğer bir yöntem emilim bozucu yöntemler dediğimiz bypass cerrahileri yer almaktadır. Diğer bir grupta her iki grup ameliyatlarını kombine kullandığımız kısıtlayıcı ve emilim bozucu ameliyatları beraber uyguladığımız grupdur. Genelde bu grup ameliyatları metabolik problemleri ön planda olan en yaygın görülen tip 2 şeker hastalığında uyguladığımız ameliyatlardır. Kilo fazlalığı olan ve metabolik problemleri olmayan bireylerde bizim ülkemizde ve tüm düm dünyada ensık olarak uygulanılan tüp mide ameliyatnı görmekteyiz. Midenin hacminin küçültülmesi ile hastanın çok az gıdayla tokluk hissetmesi hedeflenir. Bu amaçla, midenin belli bir bölümü cerrahi işlemle çıkarılır ve geriye tüp şeklinde bir mide bırakılır. Ayrıca midenin açlık hormonu salgılayan bölümü çıkarıldığı için hastada açlık hissi olmamaktadır. Bu operasyonla sadece alınan gıdanın miktarı kısıtlanır; gıdaların emilimi aynı şekilde devam ettiği için hastanın dışarıdan vitamin ya da mineral takviyesi alması gerekmemektedir. Tüp mide ameliyatları laparoskopik(kapalı) yöntem uygulanır. Küçük kesilerden karın boşluğuna girilerek ameliyat gerçekleştirilir. Laparoskopik tüp mide ameliyatı genel anestezi ile  yaklaşık 1 saat kadar sürer. Obezite ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi almak için sitemizi inceleyebilirsiniz.


26/Eki/2019

Çağımızın hastalığı olarak bilinen obezite aslında bir metabolik sorun olup yeme-içme alışkanlığından kaynaklanır. Obezite eğilimi henüz anne karnında iken şekillenir ve beslenme ve hareketsiz yaşam ile zemini tamamen oturtulmuş olur. Vücutta standartlardan fazla sağlığı bozacak şekilde yağ birikmesi anlamına gelir. Bugün dünya sağlık örgütü dahil pek çok uluslararası sağlık örgütü obeziteyi artık bir hastalık olarak kabul ediyor. Bu bağlamda obeziteden korunmak ve obeziteyi önlemek için farklı tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

Obezitenin Nedenleri Nelerdir?

Vücut kitle indeksi 30’un üzerinde ise birey obez, 40’ın üzerinde ise morbid obez olarak tanımlanır.. Obezitenin oluşmasının altında yatan pek çok sebep olabilir. 

Bunlar arasında;

 • Aşırı ve yanlış beslenme alışkanlıkları
 • Genetik etmenler
 • Yaş
 • Sık aralıklarla çok düşük enerjili diyetler uygulama
 • Cinsiyet
 • Yetersiz fiziksel aktivite
 • Eğitim düzeyi
 • Psikolojik problemler(Bulumia nervosa)
 • Sosyo – kültürel etmenler
 • Sigara- alkol kullanma durumu
 • Gelir durumu
 • Doğum sayısı ve doğumlar arası süre
 • Hormonal ve metabolik etmenler (Cushing sendromu, hipotiroidi, Tip2 DM)
 • Kullanılan bazı ilaçlar (antideprasanlar, antipsikotikler steroid, antihipertansif,antidiyabetik vb. )

 

Obezite kişinin sosyal yaşantısını da etkileyen bir hastalık olup önlenemezse ölüm riski, hipertansiyon, kan yağlarında yükselme, tip II diyabet, koroner arter hastalığı ve kalp krizi, safra kesesi taşı, osteoartrit, uyku ve solunum problemleri, bazı kanserler (endometrium, meme, kolon), karaciğer yağlanması ve siroz, kısırlık riskleri artmasına sebep olur.

Obezitede Cerrahi Ne Zaman Uygulanır?

Obezite ciddi bir sağlık problemi olup kişinin yaşam tarzını önemli ölçüde etkiler. Bu nedenle obez olan insanlar mutlaka tedavi edilmelidir. Vücut kitle indeksi 40 kg / m² ‘nin üzerinde olan ya da 35 – 40 kg / m² arasında olup diyabet, hipertansiyon ve uyku apne sendromu gibi metabolik hastalıkları bulunanlarla, daha önce yaşam tarzı değişikliğini (diyet ve egzersiz) etkin bir şekilde denemiş ancak başarılı olamamış kişilerin obezitesini tedavi etmek için cerrahi tedavi uygulanır.

Cerrahi Tedavinin Yararları Nelerdir?

Obezitenin etkin  tedavisi için cerrahi en etkili yöntemdir. Çünkü obezite tedavisinde cerrahi, fiziksel egzersiz ve diyet gibi yöntemlere göre daha başarılı ve kalıcı sonuçlar verir. Bunun yanında bu tür hastaların arasında cerrahi ile tedavi edilen kişilerde birçok hastalığı bağlı ölüm oranı daha azdır. Obezite konusunda ayrıntılı bilgi almak için sitemizi inceleyebilirsiniz.

 


Copyright by Green Web Digital Agency 2019. All rights reserved.