Lütfen Bekleyiniz...

ERCP(Endoskopik RetrogradKolanjio-Pankreatografi)

Safra yollarınının, ana safra kanalının ve pankreas hastalıklarının tanınmasında ve tedavisinde önemli bir rolü olan kombine endoskopik veradyolojik prosedürdür.

Yöntemin Avantajları: Genel anestezi ve batına insizyon gerekmemesi, Düşük maliyet, Biyopsi alabilme imkanı, Kısa hastanede kalış süresi( Ayaktan takip ), İş gücü kaybının azalması, Minimal hasta bakımı

Deneyimli ellerde: Endoskopik sfinkterotomi: % 90-95 başarı, Safra taşı ekstirpasyonu   : % 85-90 başarı ile gerçekleştirilmektedir.

Pozisyon

Hastaya sedasyon yapılır. ( Midazolam ).İşlemin başında hasta sol kolu arkasına gelecek şekilde sol yan konumda olmalıdır. Endoskop duedonuma geldiğinde hasta yüz üstü posizyona çevrilir. İşlemin en başında hastaya yüz üstü pozisyonu da verilebilir

Profilaksi: Biliersepsis geçirmiş hastalar , Koledok taşı varlığı, Kalp kapağı hastalığı varlığı ve Safra yolları girişimine bağlı septisemi öyküsüolanlardauygulanmaktadır.

Endikasyonları

Tanısal ERCP: Sarılığı olan hastada safra yolu tıkanıklığı şüphesi, Sarılığı olmayan hastada  kliniğin safra yolu  veya pankreatik patolojiyi düşündürdüğü durumlar ,Rekurren veya persistanpankreatit atakları, Kronik pankreatitte ameliyat öncesi inceleme amacıyla, Pankreatikpseudokist, Safra yolu yaralanması şüphesi

Tanısal ERCP İşlemleri:Papillayı görüntüleme, Koledok kanülasyonu, Wirsungkanülasyonu, Biyopsi alma, Kolanjiografi çekme

Tedavisel ERCP: Sfinkterotomi, Taş çıkarılması, Nazobilier drenaj (NBD), Stent yerleştirilmesi, Balon dilatasyonu

 

Erken Dönem Komplikasyonlar: Kanama    (%2-3), Perforasyon (%1), Pankreatit (%2-3), Kolanjit (%0.6-0.8)

Geç Dönem Komplikasyonlar: Kolesistit , RekürrenKolanjit(12% – 15%),             Restenoz (% 0,1)-nedbeleşme sonucu, StentOkluzyonu (%21), Stentmigrasyonu –duodenuma-( %8), Stentmigrasyonu –koledoğa-( %4)

ERCP Kontrendikasyonları: Safra yolu veya Pankreas hastalığına dair objektif bulguların olmadığı karın ağrısı, Kanama diyatezi olan hastalar, Aspirin kullanmış olan hastalar, Nötropenik olan hastalar, Kardiak aritmisi olan hastalar, Koordinasyon bozukluğu olan hastalar, Daha önce mide ve barsak ameliyatı geçiren hastalar, USG veya BT ile teşhis edilmiş operable pankreas tümörleri, Kolesistektomi öncesi safra yoluna ait patoloji belirtisinin bulunmadığı durum

Copyright by Green Web Digital Agency 2019. All rights reserved.